ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

Enerji verimliliğini artırmak ve çevreyi korumak için binaların enerji tasarruflarını ölçen ve sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ve tüzel kişilikler tarafından verilir.
 

2011 yılından sonra yapı izni almış yeni binalar ve 2011 öncesinde alan mevcut binalar için yetkili kuruluşlar farklıdır:

  • Yeni ve yeni yapılacak olan binalara; EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mimarlar, mühendisler veya bünyesinde bu vasıflara sahip kişiler bulunduran kuruluşlar, belgeyi vermeye yetkili kuruluş olarak sayılır.
     

  • Mevcut binalar için ise; bünyesinde EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlamış personeli olan, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş ve gerekli ölçüm cihazlarına sahip danışmanlık firmaları yetkili kuruluş olarak sayılır.

Peki ya EKB alma süreci nasıl işler?

Sürecin başında yetkili kuruluşlar; ilgili binanın enerji performansını değerlendirebilmek için gereken belgeler olan mimari projesi, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi, elektrik projesi ve varsa mantolama sözleşmesini alır. Buradan toplanan veriler bakanlığın BEP TR2 programına aktarılır.
 

Sistem güncel standartlar dahilinde binanın m2 başına düşen enerji tüketimi, bu tüketim sonunda açığa çıkan CO2 (sera gazı salınımı), değerlerin referans binayla karşılaştırılması ve bu sonuca göre A ve G sınıfları arasında derecelendirilmesi şeklinde işler. En verimli enerji sınıfı olan A ve en düşük sınıf G arasından alınan bu derece, binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfını belirtir.
 

Yeni binalar minimum C sınıfında olmalıdır, mevcut binalarda ise böyle bir zorunluluk yoktur.