Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 2007 tarihli 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, binaların etkin ve verimli enerji kullanımı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla binaların enerji performanslarını derecelendiren bir belgedir.

Kısacası EKB, enerji kaybının ve çevreye verilen zararın önüne geçilmesi için binaların enerji performanslarını gösteren resmi bir belgedir.

Temelde binaların enerji tüketimi ve doğaya salınan karbon değerlerini gösteren Enerji Kimlik Belgesi; enerji ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji israfının önlenmesi ve küresel ısınmanın en büyük nedeni olan karbon salınımlarının miktarını kontrol altına almayı amaçlar.

Belgede; binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketimi, sera gazı (karbon) salınımı seviyesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi, yalıtım sistemine dair özellikler gibi bilgiler yer alır.

Bilgilere göre binanın enerji performansı belirlenir ve beyaz eşyalarda da olduğu gibi, A Enerji Sınıfından G Sınıfına kadar hangi seviyede olduğu bulunur. A Enerji Sınıfı en tasarruflu ve verimli dereceyi gösterirken, G Sınıfı en düşük seviyedir.

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi Almalıdır?
 

 • Kanun kapsamında, (istisnalar dışındaki) her binanın Enerji Kimlik Belgesi bulunmalıdır.
   

 • Konutlar, ofisler, apartmanlar, (eğitim, belediye gibi) kamu binaları, ticari binalar, hizmet binaları EKB almalıdır.
   

 • Seralar ve atölyeler, koruma altındaki bina ve anıtlar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, herhangi bir ısıtma ve soğutmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye, ahır gibi yapılar ise EKB kapsamı dışındadır.
   

 • EKB, binaları yeni bina ve mevcut bina olarak farklı şartlarda değerlendirir.
   

 • 2011 öncesi yapı ruhsatını almış binalar mevcut bina sayılır. 2017 yılında yapılan yönetmelik değişikliğine göre mevcut binaların belgelerini almaları gereken son tarih 2 Mayıs 2017’den 1 Ocak 2020’ye dek uzatılmıştır. Alınmadığı taktirde, bu tarihten itibaren binaların alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır. Bu yapıların almaları gereken minimum harf derecesi bulunmaz.
   

 • 2011 sonrası yapı ruhsatını almış binalar ise yeni bina sayılır. Yeni binalar, yapı kullanma izni aşamasında EKB almalı ve minimum C Enerji Sınıfında bulunmalıdır. Aksi taktirde iskân ruhsatı alamazlar.
   

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
 

Enerji Kimlik Belgesi, sadece bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite kuruluşlar ve tüzel kişilikler tarafından verilir.

Akredite kuruluş; binanın yıllık enerji tüketimini ve tüketime bağlı CO2 salınımını hesaplar, değerleri referans binalar ile kıyaslar ve kıyaslama sonucunda binanın A ve G sınıfları arasındaki yerini belirler.

Ardından bu veriler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarılır ve belge çıkartılır.

Binanın ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerinin özellikleri, binada kullanılan malzemenin cinsi, iklim bölgesi gibi pek çok durum sınıflandırmayı etkiler.

Belge, binada enerji performansını etkileyecek bir değişiklik yapılmadığı sürece 10 sene boyunca geçerlidir. 10 senenin ardından yenilenmesi gerekir.

BİZE ULAŞIN

 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

© 2020 DEMİRHAN ENERJİ